سامانه پیامک رایگان اس ام اس سامانه پیامک رایگان اس ام اس

انگلیسی خود را بدون گفتن حتی یک کلمه بهتر کنید

پنج‌شنبه 7 اردیبهشت 1396
04:02
Ehsan
Image result for body language


 
ارتباط برقرار کردن به زبان انگلیسی فراتر از یادگیری واژگان انگلیسی است. در واقع، راهبردهای غیرکلامی زیادی وجود دارد که شما می توانید بواسطه آنها اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، درست مانند اینکه انگلیسی خود را بهتر کرده اید. در ادامه، ما سه مورد از مهم ترین جنبه های ارتباطات غیرکلامی را ذکر می کنیم:  

وقتی که با کسی صحبت می کنید، بهترین کار این است که تا حد امکان به چشمان طرف نگاه کنید. این امر نشان می دهد که شما به مکالمه علاقه مندید و هنگامی که حرف نمی زنید، به دقت گوش می دهید. خصوصا در محیط های شلوغ مانند رستوران، شاید چشم های شما ناخود آگاه به سمت لب های مخاطبی که با شما صحبت می کند خیره شود. درست است که این کار باعث می شود شما حرف های او را در یک مکان شلوغ بهتر بفهمید، اما حتما تا حد ممکن تماس چشمی خود را نیز حفظ کنید.


حرکاتی و اشاراتی که شما با دستان و حالات صورتتان بروز می دهید، مطالب زیادی را به مخاطب منتقل می کند- گاهی حتی بیشتر از خود کلمات! نه تنها باید از زبان بدن مخاطب آگاه باشید، بلکه باید بدانید که زبان بدن شما چه مطلبی راجع به شما منتقل می کند. اگر شما کمی کج بایستید،شاید به معنی آن باشد که شما نسبت به موضوع صحبت، بی علاقه هستید. اگر آنها خیلی لبخند بزنید، شاید به این معنا باشد که نظر شما را قبول دارند.


اگر شما به دنبال تمرین برای صحبت کردن به زبان انگلیسی هستید، آماده سازی خود برای مکالمه، کار عاقلانه و خوبی است. یک متن برای خودتان جهت صحبت کردن تهیه کنید، تا بتوانید به واسطه آن کلمات و عبارات سخت را تمرین کنید. این کار نه تنها موجب بهتر شدن مهارت های زبانی شما می شود، بلکه به شما اجازه می دهد که انگلیسی را با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کنید. چه در محیط های کاری، چه در مکالمات عادی، باید بدانیم که مکالمه چیزی بیش از کلمات انگلیسی رد و بدل شده است و بنابراین باید به یاد داشته باشید که توجه کاملتان را به مکالمات در حال انجام بدهید. این فرصت خوبی است که مهارت های زبان انگلیسی تان را تمرین کنید و احتمالا از طریق مکالمه -نسبت به خود خوانی- چیزهای بیشتری یاد می گیرید