سامانه پیامک رایگان اس ام اس سامانه پیامک رایگان اس ام اس

مزایای یادگیری آنلاین زبان انگلیسی

یکشنبه 10 اردیبهشت 1396
04:02
Ehsan

Image result for learn english online


مزایای یادگیری آنلاین زبان انگلیسی


 

تکنولوژی به طور شگفت انگیزی نحوه ی دسترسی افراد به اطلاعات و همچنین شیوه های آموزشی را تغییر داده است. براین اساس، روش های زیادی برای تسهیل کردن امر آموزش زبان که مدتهای زیادی ذهن ها را به خود مشغول نموده است، به وجود آمده است و یکی از آنها آموزش آنلاین می باشد. در اینجا به مهمترین ویژگی های این شیوه ی آموزشی اشاره می کنیم......  

1 تسریع در یادگیری زبان


از آنجا که در آموزش آنلاین به خوبی زبان آموز حمایت می شود، این امرباعث می شود که مراحل اساسی یادگیری دست کم گرفته نشده و با سرعت طی نشوند. بنابراین زبان آموز در این شیوه ی یادگیری انفرادی  لغات و نکات گرامری زیادی فرا می گیرد، البته این روش نمی تواند جایگزین یادگیری زبان در محیطی که به زبان دوم صحبت می شود و زبان آموز خود را درگیر با آن زبان می کند ودر نتیجه بهتر می تواند مهارتهای شنیداری و مکالمه ی خود را تقویت کند، بشود. جان هال دی جانگ درباره ی اینکه چرا یادگیری زبان با یادگیری ریاضی و علوم متفاوت است می گوید :"آنچه که خیلی در آموزش زبان مؤثر است یافتن فرصتهایی برای تمرین شنیدن و گفتن است، چراکه از این طریق شما به جای اینکه فقط به اندوخته های یادگیری خود بیافزایید، آنچه که آموخته اید را بکار می گیرید وتوانایی خود را با بالا خواهید برد".


1)studding in isolation


2)John H.A.L. de Jon


2 جایگزینی این روش به جای یادگیری در کلاس درس


با شرکت در کلاس، زبان آموز از سطح دانش زبانی خود به طور دقیق تری اطلاع پیدا می کند و نیز بهتر می داند که چه میزان باید بیاموزد تا به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند. با این حال، اگر آموزش در کلاس در کنار آموزش آنلاین باشد، نتیجه ی بهتری حاصل خواهد شد. لذا با طراحی برنامه هایی که به فرد امکان اطلاع از سطح واقعی زبان را می دهد، زبان آموزان قادر خواهند بود که زمان خود را مدیریت کرده و از هردو شیوه استفاده کنند.


 


3 این شیوه امکان آمیختن با شیوه ی آموزش در کلاس را ندارد


با اینکه دانش آموزان و معلمان می توانند به طرق مختلف از اینترنت در کلاس درس استفاده کنند، با این حال، دوره های اختصاصی آنلاین آموزش زبان برای هر فرد به طور جداگانه، بر یادگیری زبان آموزان تأثیر ویژه ای دارد.


4 یادگیری زبان در محیط کار


شیوه ی آموزش آنلاین زبان کاملاٌ مناسب محیط کار است. همانگونه که جان هال دی جانگ می گوید، "شما باید برای آموختن زبان احساس نیاز کرده و به دنبال یافتن فرصتهایی برای تمرین آن باشید"، و هیچ فرصتی برای غرق شدن در زبان بهتر از داشتن شغلی که نیاز به برقرای ارتباط با افراد با زبان انگلیسی باشد، نیست؛ چرا که از این طریق شما با لغات اختصاصی زیادی روبرو خواهید شد- به خصوص زمانی که ابزاری در اختیارتان باشد که به شما در این امر کمک کند.