سامانه پیامک رایگان اس ام اس سامانه پیامک رایگان اس ام اس

حدس زدن کلمه ار طریق کلمات مجاور

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396
03:05
Ehsan

Image result for guess word


حدس زدن کلمه ار طریق کلمات مجاورمهمترین مشکل بچه ها در درک مطلب روبرو شدن با کلمات یا عبارات نا آشناست . در مثالهای این مهارت را یاد خواهید گرفت .چگونه به مفهوم ( و نه لزوما ترجمه ) این کلمات و عبارات نزدیک شوید . تاکید می کنم به هیچ وجه کلمه به کلمه نخوانید .بلکه  

 عبارت به عبارت و جمله به جمله به متن نگاه کنید .


بعضی اوقات خود این کلمات ( که غالبا در کتاب درسی نیستند ) مورد سوال قرار می گیرند ؛ اگر هم مورد سوال واقع نشوند برای فهمیدن قشمتی از یک پاراگراف نیاز به دانستن معنای تقریبی آنها داریم . بنابر این دانستن این مهارت از ذو نظر فایده دارد .


کمک گرفتن از کلمات قبل و بعد که آشنا هستند یا کمک گرفتن از جملات همسایه که مفهوم قابل درک دارند ما را در حدس زدن این کلمات کمک می کنند .


مثال ها :


معنی کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را حدس بزنید .


By the fourth day , he was hallucinating . for example when he saw a street sign , he thought it was a person .


Hallucinate  در این جمله این کلمه به معنی  دچار توهم شدن است .Over the next few days, his speech became so slurred that people couldn't understand him.


Slurred در این جمله  این کلمه به معنی  ( مبهم  ) است .


 


The price of clothing was so reasonable that we bought a lot of things.


در این جمله این کلمه به معنی : ارزان و یا مناسب است .


 


The test was so tough that no one passed it.


سخت و دشوار


 


We went to a trattoria after work. I ordered pasta, and he had a salad.


رستورانWilliam Porter wrote about 600 pieces of fiction, and his collections of stories were very popular.


داستان افسانه ایاین جور حدس زدن نتیجه ی تمرکز بر جملات ؛ لغت به لغت نخواندن ؛ اعتماد به نفس داشتن و فهمیدن فضای کلی جمله است .


In 1954 the American and Soviet governments announced that they would launch satellites  during 1957 .


اعلان کردن  - اظهار کردن – گفتن و بیان داشتن


 


As Edison was a boy, he had a great deal of imagination andcuriosity.


کنجکاوی – تخیل – ذکاوت و هوشکلماتی که با ویرگول  ویا   به هم مرتبط می شوند از نظر گرامری یکسان هستند و از نظر معنایی مرتبط  ( نه لزوما مترادف یا متضاد ) هستند